e bannersEUERDF600X80

pencil

Huur- en boekingsvoorwaarden van huizen

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze wettelijk bindend zijn en een integraal onderdeel vormen van uw overeenkomst met Casa Lucia.

De voorwaarden specifiek voor lange termijn verhuur staan ​​verderop.

1. BOEKING

1.1 Deze voorwaarden bevatten de bepalingen van uw boeking bij Casa Lucia. Ons voorwaardelijke aanbod voor de verhuur van het onroerend goed en van eventuele aanvullende diensten die u hebt aangevraagd, is afhankelijk van onze ontvangst van de overeenkomstige betalingen, volgens het betalingsschema. Als we geen betalingen binnen de aangegeven tijd ontvangen, vervalt ons voorwaardelijke aanbod en wordt uw voorlopige boeking geannuleerd.

1.2 Uw boeking betreft accommodatie met eigen kookgelegenheid in een gemeubileerde woning met dagelijkse schoonmaak behalve op zon- en feestdagen en eventuele andere aanvullende diensten die u heeft aangevraagd.

2. HET EIGENDOMDe accommodatie wordt voor aankomst gecontroleerd. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele grote wijzigingen aan de accommodatie die de accommodatie wezenlijk kunnen veranderen van wat u heeft geboekt.

3. BETALINGEN: Om deze boeking te bevestigen, vragen wij u het betalingsschema te volgen. Als de betalingen niet op de respectieve vervaldatums zijn ontvangen, behouden wij ons het recht voor om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en uw boeking te annuleren.

4. BOEKINGSBEVESTIGINGSGEGEVENS: Zodra we de eerste betaling hebben ontvangen volgens het betalingsschema, ontvangt u een boekingsbevestiging en betalingsbewijs per e-mail. Lees deze bevestiging aandachtig door en neem onmiddellijk contact met ons op als de informatie erin onjuist of onvolledig is. Wij zijn niet verplicht om eventuele fouten of weglatingen die meer dan 48 uur na verzending van de bevestiging worden gemeld, te herstellen.

5. WIJZIGINGEN & ANNULERING DOOR U

5.1 Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw bevestigde boeking, moet u ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. We zullen er alles aan doen om aan uw verzoek te voldoen, maar kunnen de naleving van dergelijke verzoeken niet garanderen.

5.2 Als u uw boeking wilt annuleren, dient u ons dit onmiddellijk schriftelijk te melden. Het volgende annuleringsbeleid is van toepassing:

Tot 8 weken voor aankomstdatum - borg teruggestort minus 25 euro

4-6 weken voor aankomstdatum - 50% van het volledige bedrag terugbetaald

2-4 weken voor aankomstdatum - 25% van het volledige bedrag terugbetaald

Minder dan 2 weken voor aankomstdatum - geen restitutie

We zullen proberen een vervangende klant te vinden voor de Woning voor de periode dat u heeft geannuleerd. Als een vervangende boeking wordt verkregen, zullen we al het door u betaalde bedrag terugbetalen, verminderd met het verschil tussen de prijs die u heeft betaald en de prijs die door de vervangende klant is betaald.

6. WIJZIGINGEN & ANNULERING DOOR ONS: In de uitzonderlijke omstandigheid dat we u niet langer de geboekte Woning kunnen leveren (om andere redenen dan overmacht), heeft u de keuze tussen een van de volgende opties: i. Accepteer de woning voor een alternatieve huurperiode; ii. Als de bovenstaande optie niet mogelijk of acceptabel is, annuleren we de boeking en betalen we alle aan ons betaalde bedragen terug. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of geleden schade.

7. INCHECKEN / UITCHECKEN: Houd er rekening mee dat de aankomst op dag 1 niet voor 14.00 uur kan zijn en dat het vertrek niet later kan zijn dan 11.00 uur. We zullen altijd een manier vinden om tegemoet te komen aan verzoeken voor vroege check-ins en late check-outs.

8. GEBRUIK VAN HET EIGENDOM

8.1 Alleen de personen die bij de boeking zijn vermeld, mogen het pand bewonen. Het aantal gasten dat in de accommodatie overnacht, mag de hier aangegeven maximale bezetting niet overschrijden. In het geval dat het aantal gasten de maximale bezetting overschrijdt, kunnen verdere schadevergoedingskosten van toepassing zijn en behouden we ons het recht voor om overtollige gasten te vragen het pand onmiddellijk te verlaten.

8.2 U zult de Woning alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan u is verhuurd (persoonlijke accommodatie). Het is verboden om het terrein te gebruiken voor commerciële doeleinden tijdens de verhuur (fotoshoots, films, seminars, enz.) Tenzij overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Mocht u op een dergelijke manier ongeoorloofd gebruik maken van het eigendom, dan kunnen er aanvullende vergoedingskosten van toepassing zijn.

8.3 Entertainment bij de accommodatie is toegestaan ​​voor feesten tot 50% meer dan de maximale bezetting op pagina 1. Voor entertainmentfeesten of evenementen waarbij een groot aantal genodigden betrokken is, is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de vastgoedvertegenwoordiger vereist.

8.4 U mag het pand onder geen enkele omstandigheid onderverhuren.

8.5 Foto's gemaakt op het terrein mogen niet met winstoogmerk worden gebruikt of verkocht.

9. DISCLAIMER GASTENLETSEL: Casa Lucia en zijn werknemers, de eigenaar van het onroerend goed, het personeel van het onroerend goed en de serviceproviders kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden jegens u, de bewoners of uw gasten voor enig ongeval of letsel tijdens uw verblijf . We hebben een volledige openbare aansprakelijkheidsverzekering

10. VEILIGHEID: Casa Lucia en haar werknemers, de eigenaar van het onroerend goed, het personeel van het onroerend goed en de serviceproviders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld jegens u, de bewoners of uw gasten voor verlies of zoekgeraakte voorwerpen die tijdens uw verblijf in het onroerend goed zijn achtergelaten.

11. KINDEREN: We zullen ons best doen om u te informeren over de geschiktheid van het pand voor kinderen. Houd er rekening mee dat het toezicht, de veiligheid en het gedrag van uw kinderen uw eigen verantwoordelijkheid is.

12. HUISDIEREN: Sommige huisdieren zijn toegestaan ​​op afspraak.

13. GEDRAG: Als u of een lid van uw groep zich naar onze redelijke mening, of van een andere gezaghebbende persoon, gedraagt ​​op een manier die gevaar, buitensporige overlast (bijv. De buren), schade veroorzaakt of waarschijnlijk zal veroorzaken het eigendom, of handelt in strijd met deze voorwaarden, kan deze overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd en wordt u gevraagd het eigendom te verlaten. In dat geval ontvangt u geen restitutie en bent u volledig aansprakelijk voor alle kosten die worden gemaakt als gevolg van uw gedrag of het gedrag van de personen in uw groep.

14. SCHADE

14.1 U bent aansprakelijk voor enige schade en / of verlies veroorzaakt aan het pand en de inhoud ervan tijdens uw verblijf. U bent verplicht om eventuele schade of verliezen aan de accommodatie te melden zodra deze zich voordoen. We raden u ten zeerste aan om een ​​verzekeringspolis af te sluiten die accidentele schade aan het pand en de inhoud ervan dekt.

15. KLACHTEN EN PROBLEMEN TIJDENS VERBLIJ

15.1 Verblijven in een cottage-complex heeft enkele verschillen met verblijf in een hotel. Hoewel we er alles aan zullen doen om u een zorgeloos verblijf te bezorgen, kunnen cottages, net als elk huis, storingen vertonen. We hebben ons ten doel gesteld om elk probleem dat zich voordoet binnen 24 uur op te lossen, maar soms is dit vanwege externe factoren misschien niet haalbaar.

15 2. Houd er rekening mee dat ons eigendom is gelegen op een eiland met af en toe ernstige droogteproblemen. Vooral tijdens de zomermaanden verzoeken wij u vriendelijk om met water om te gaan. Elektriciteits- en watertekorten kunnen in sommige gebieden voorkomen en hoewel we er alles aan zullen doen om de voorziening te herstellen of de situatie te verhelpen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ongemak dat dergelijke tekorten veroorzaken.

15.3. Indien u ontevreden bent over de Woning of de diensten van een leverancier, neem dan direct contact op met de Vastgoedbeheerder. Voorwaarde voor eventuele compensatie is dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van alle klachten en in ieder geval niet na afloop van uw verblijf.

16. OVERMACHT: Indien de uitvoering van deze overeenkomst door overmacht niet meer mogelijk is, zullen alle betaalde bedragen die niet langer gerechtvaardigd zijn, worden terugbetaald binnen 30 dagen nadat de gebeurtenis de onmogelijkheid heeft veroorzaakt.

17. VERZEKERINGEN: We raden u ten zeerste aan om voorafgaand aan uw reis een reis-, medische, aansprakelijkheids- en repatriëringsverzekering af te sluiten. Casa Lucia biedt dergelijke verzekeringen niet aan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken daarvan. De accommodatie biedt een volledig gevulde mini-apotheek met schriftelijke instructies en informatie voor elk medicijn. Noch de accommodatie, noch de eigenaar of vertegenwoordiger van de accommodatie kunnen echter aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de verstrekte medicijnen.

18. GEDEELTELIJKE ANNULERING: Een gedeeltelijke annulering van deze bepalingen ingevolge een overeenkomst tussen de partijen of een beslissing van een gerechtelijke autoriteit heeft geen invloed op de geldigheid van de volledige boekingsovereenkomst.

19. TOEPASSINGSRECHT EN GESCHILLENBESLECHTING: Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Huur- en Boekingsvoorwaarden vallen onder de Griekse wet en zullen worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de Griekse wet op burgerlijke rechtsvordering. Als er geen oplossing kan worden gevonden door bemiddeling, zal het geschil definitief worden beslecht door de rechtbanken van Corfu, Griekenland.

VOOR LANGE TERMIJN VERHUUR

1.Huur is betaalbaar op de eerste dag van elke maand, plus een maandhuur moet bij eerste verhuizing worden betaald als borg voor schade of vervroegd vertrek.

2. De elektriciteits- en dieselmeters worden maandelijks uitgelezen en verschuldigde bedragen dienen samen met de huur te worden voldaan.

3.Van de gasten wordt verwacht dat ze de woning in goede staat en schoon houden. Schoonmaak kan indien gewenst worden geregeld.

4.Linnen kan worden verstrekt, dat regelmatig door de gasten zou moeten worden gewassen. De hoofdwasmachine kan op afspraak en tegen een kleine vergoeding worden gebruikt.

5. Een inventaris van alle meubels en inhoud wordt verstrekt en moet worden gecontroleerd bij het intrekken: dit wordt gecontroleerd voordat u vertrekt en eventuele verliezen of breuken moeten worden vervangen.

6. Gelieve niet binnen te roken.

7. Het zwembad is het hele jaar in bedrijf.